1. Korinter 9:23

1. Korinter 9:23 N11BM

Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del