1. Korinter 9:21

1. Korinter 9:21 N11BM

For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del