1. Korinter 9:20

1. Korinter 9:20 N11BM

For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del