1. Korinter 9:19

1. Korinter 9:19 N11BM

Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del