1. Korinter 9:18

1. Korinter 9:18 N11BM

Og hva er så min lønn? Jo, at jeg forkynner evangeliet uten kostnad for noen og gir avkall på den rett som evangeliet gir meg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del