1. Korinter 9:17

1. Korinter 9:17 N11BM

Gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn. Men gjør jeg det fordi jeg må, er det en forvalteroppgave som er betrodd meg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del