1. Korinter 9:15

1. Korinter 9:15 N11BM

Men jeg har ikke gjort bruk av noe av dette. Jeg skriver heller ikke nå for å gjøre krav på det. Heller ville jeg dø – ingen skal ta fra meg dette som jeg er så stolt av.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del