1. Korinter 9:14

1. Korinter 9:14 N11BM

På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del