1. Korinter 9:13

1. Korinter 9:13 N11BM

Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet, lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved alteret, får sin del av det som ofres på alteret?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del