1. Korinter 9:12

1. Korinter 9:12 N11BM

Om nå andre har rett til dette hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer? Likevel har vi ikke gjort bruk av vår rett. I stedet tåler vi alt for ikke å legge hindringer i veien for Kristi evangelium.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del