1. Korinter 9:10

1. Korinter 9:10 N11BM

Er ikke dette sagt fullt og helt med tanke på oss? Jo, dette er skrevet for vår skyld. For den som pløyer og den som tresker, skal gjøre det i håp om å få sin del.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del