1. Korinter 8:9

1. Korinter 8:9 N11BM

Men pass på at friheten deres ikke fører de svake til fall!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del