1. Korinter 8:8

1. Korinter 8:8 N11BM

Men mat fører oss ikke nærmere Gud. Vi oppnår ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar være.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del