1. Korinter 8:5

1. Korinter 8:5 N11BM

Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Korinter 8:5