1. Korinter 8:4

1. Korinter 8:4 N11BM

Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del