1. Korinter 8:3

1. Korinter 8:3 N11BM

Men den som elsker Gud, er kjent av ham.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del