1. Korinter 8:2

1. Korinter 8:2 N11BM

Om noen mener å ha forstått noe, da har han ennå ikke forstått det slik han burde.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del