1. Korinter 8:11

1. Korinter 8:11 N11BM

Da går den svake fortapt som følge av din kunnskap, den bror som Kristus døde for.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del