1. Korinter 8:10

1. Korinter 8:10 N11BM

Om noen ser at du som har denne kunnskapen, ligger til bords i et avgudshus, vil ikke da samvittigheten hans, svak som den er, liksom bli oppbygd slik at han spiser offerkjøtt?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del