1. Korinter 8:1

1. Korinter 8:1 N11BM

Når det gjelder kjøtt som har vært ofret til avgudene, er det nok slik at vi alle har kunnskap. Men kunnskap gjør hovmodig; det er kjærligheten som bygger opp.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del