1. Korinter 7:26

1. Korinter 7:26 N11BM

På grunn av den nødstid vi lever i, mener jeg det er godt for et menneske å bli værende som det er.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Korinter 7:26