1. Korinter 6:14

1. Korinter 6:14 N11BM

Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del