1. Korinter 4:3

1. Korinter 4:3 N11BM

Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del