1. Korinter 4:21

1. Korinter 4:21 N11BM

Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med pisken eller med kjærlighet og mildhet?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del