1. Korinter 4:19

1. Korinter 4:19 N11BM

Men jeg kommer snart, hvis Herren vil. Da får jeg virkelig kjenne, ikke ordene, men kraften disse oppblåste folkene har.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del