1. Korinter 4:16

1. Korinter 4:16 N11BM

Så legger jeg dere på hjertet: Ha meg som forbilde!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del