1. Korinter 4:14

1. Korinter 4:14 N11BM

Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å vise dere til rette som mine elskede barn.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del