1. Korinter 4:13

1. Korinter 4:13 N11BM

Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle – til denne dag.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del