1. Korinter 4:1

1. Korinter 4:1 N11BM

Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del