1. Krønikebok 7:6

1. Krønikebok 7:6 N11BM

Benjamin hadde tre sønner: Bela, Beker og Jediael.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del