1. Krønikebok 7:35

1. Krønikebok 7:35 N11BM

Sønnene til hans bror Helem var Sofah, Jimna, Sjelesj og Amal.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del