1. Krønikebok 7:33

1. Krønikebok 7:33 N11BM

Jaflets sønner var Pasak, Bimhal og Asjvat. Disse var Jaflets sønner.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del