1. Krønikebok 7:32

1. Krønikebok 7:32 N11BM

Heber fikk sønnene Jaflet, Sjomer og Hotam, og Sjua var deres søster.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del