1. Krønikebok 7:24

1. Krønikebok 7:24 N11BM

Hans datter het Sjeera. Hun bygde Nedre og Øvre Bet-Horon og Ussen-Sjeera.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del