1. Krønikebok 7:17

1. Krønikebok 7:17 N11BM

Ulams sønn var Bedan. Dette var sønnene til Gilead, sønn av Makir, Manasses sønn.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del