1. Krønikebok 5:3

1. Krønikebok 5:3 N11BM

Sønnene til Ruben, Israels førstefødte sønn, var Henok, Pallu, Hesron og Karmi.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del