1. Krønikebok 22:9

1. Krønikebok 22:9 N11BM

Se, du skal få en sønn som skal være en fredens mann. Jeg vil la ham få fred for alle fiender rundt omkring. Salomo skal han hete, og i hans dager vil jeg gi Israel fred og ro.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del