1. Krønikebok 22:4

1. Krønikebok 22:4 N11BM

og utallige sederbjelker. For mennene fra Sidon og Tyros førte sedertre i store mengder til David.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del