1. Krønikebok 22:2

1. Krønikebok 22:2 N11BM

Så befalte David at innflytterne som bodde i Israel, skulle samles. Han utpekte steinhoggere til å hugge ut steinblokker som Guds hus skulle bygges av.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del