1. Krønikebok 22:19

1. Krønikebok 22:19 N11BM

Overgi nå hjerte og sinn til å søke HERREN deres Gud! Gå i gang med å bygge helligdommen for HERREN Gud. Så kan dere føre HERRENS paktkiste og det hellige utstyret inn i det huset som skal bygges for HERRENS navn.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del