1. Krønikebok 22:10

1. Krønikebok 22:10 N11BM

Han skal bygge et hus for mitt navn. Han skal være en sønn for meg, og jeg skal være en far for ham. Jeg vil trygge hans kongetrone over Israel til evig tid.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del