1. Krønikebok 18:9

1. Krønikebok 18:9 N11BM

Da To'u, kongen i Hamat, fikk høre at David hadde slått hele hæren til Hadadeser, kongen av Soba
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del