1. Krønikebok 18:8

1. Krønikebok 18:8 N11BM

Fra Tibhat og Kun, to byer som tilhørte Hadadeser, tok David bronse i store mengder. Av det laget Salomo bronsehavet, søylene og bronsekarene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del