1. Krønikebok 18:6

1. Krønikebok 18:6 N11BM

David satte vaktposter over arameerne i Damaskus. De ble slaver for David og måtte betale skatt til ham. Slik hjalp HERREN ham overalt hvor han dro fram.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del