1. Krønikebok 18:5

1. Krønikebok 18:5 N11BM

Arameerne i Damaskus kom for å hjelpe Hadadeser, kongen av Soba. Men David felte 22 000 av dem.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del