1. Krønikebok 18:3

1. Krønikebok 18:3 N11BM

Videre slo David Hadadeser, kongen av Soba, ved Hamat, da han dro ut for å vinne herredømme ved Eufrat.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del