1. Krønikebok 18:2

1. Krønikebok 18:2 N11BM

David slo også moabittene. De ble slaver for ham og måtte betale skatt til ham.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del