1. Krønikebok 18:17

1. Krønikebok 18:17 N11BM

Benaja, sønn av Jojada, hadde ansvar for kreterne og pleterne, og Davids sønner var de fremste ved kongens side.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del