1. Krønikebok 18:16

1. Krønikebok 18:16 N11BM

Sadok, sønn av Ahitub, og Abimelek, sønn av Abjatar, var prester og Sjavsja riksskriver.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del