1. Krønikebok 18:15

1. Krønikebok 18:15 N11BM

Joab, sønn av Seruja, var hærfører, og Josjafat, sønn av Ahilud, var kansler.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del